Benieuwd of jullie trouwdatum nog beschikbaar is?


 

Privacyverklaring Trouwfotograaf Leiden

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. Aangezien Trouwfotograaf Leiden registreert, gelden de regels in deze nieuwe verordening ook voor ons. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als fysiek in mappen. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat ‘vreemden’ daarbij kunnen. In het kader van deze wet hebben wij het volgende vastgelegd:

 

 1. Persoonsgegevens worden met het volgende doel binnen ons bedrijf bewaard voor de registratie van en communicatie met de klanten.
 2. Verantwoordelijkheden Verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens is Arend Jan Hermsen, initiatiefnemers van Trouwfotograad Leiden.
 3. Overzicht persoonsgegevens Van de deelnemers worden de volgende gegevens vastgelegd:
 • Naam, en/of voornaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Plaats
 • Land/regio
 • Straat en huisnummer
 • Bruiloftbeelden
 1. Communicatie en informatie Indien noodzakelijk zal er via de mail gecommuniceerd worden met de klanten.
 2. Protocol Voor Inzage, wijziging of verwijdering van geregistreerde gegevens volstaat een mail aan trouwfotograaf Leiden, info@trouwfotograafleiden.nl
 3. Overzicht van plaatsen waar bestanden met persoonsgegevens worden bewaard. De gegevens van klanten wordt vastgelegd in een offerte, factuur en beeld op een lokale drive beheerd door Arend Jan Hermsen.
 4. Gebruik beelden. Beelden worden altijd per wetransfer verstuurt en zijn daar een jaar lang te downloaden. Daarnaast worden de beelden geleverd middels een USB-stick. Na oplevering worden de beelden opgeslagen op een lokale schijf en zijn altijd opvraagbaar. Beelden zullen nooit zonder toestemming gepubliceerd worden.
 5. Overig. Trouwfotograaf Leiden respecteert de privacy van alle deelnemers. Draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken op de website een Facebook pixel die voor mogelijke voor advertentiedoeleinden via het Facebook platform wordt gebruiken. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden. U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u met ons contact opnemen via info@trouwfotograafleiden. Trouwfotograaf Leiden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact met ons opnemen via info@trouwfotogaafleiden.ml.

9. Bewaartermijn. Voor administratie doeleinde wordt de factuur 7 jaar bewaard en de beelden zolang het bruidspaar dit wenst. Beeld is ten alle tijde op te vragen